Επιστροφή Προϊόντων
 

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αλλαγή τους με άλλο προϊόν ή προϊόντα μέχρι του ύψους του τιμήματος που έχετε καταβάλλει ή με πρόσθετο τίμημα αν επιθυμείτε, ή ακόμα και να σας επιστραφούν τα χρήματα σας, μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την παραλαβή του προϊόντος χωρίς να είστε υποχρεωμένοι να μας ανακοινώσετε τον λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να ενημερώσετε ρητά την εταιρία για τη σχετική απόφασή σας. Αυτό μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, με αποστολή φαξ ή ηλεκτρονικού μηνύματος. Δεν αρκεί να επιστρέψετε απλώς τα εμπορεύματα.

Για να γίνει δεκτή η επιστροφή πρέπει: α) τα προϊόντα να μην έχουν χρησιμοποιηθεί, β) η συσκευασία τους να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, γ) να συνοδεύονται με το σχετικό νόμιμο παραστατικό.  Στη περίπτωση αυτή θα επιβαρυνθείτε μόνο με το κόστος επιστροφής και αποστολής των προϊόντων. Η εταιρεία μας δεν είναι υπεύθυνη για προϊόντα που χάνονται κατά τη διαδικασία επιστροφής τους. Η εταιρία μας θα σας επιστρέψει τα χρήματα σας μέσα σε 14 ημέρες από την παραλαβή της κοινοποίησης υπαναχώρησης, αλλά μπορεί να καθυστερήσει την επιστροφή εάν δεν έχει λάβει πίσω τα εμπορεύματα προκειμένου να διαπιστώσει ότι αυτά δεν χρησιμοποιηθήκαν και ότι βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Στην περίπτωση παραλαβής ελαττωματικού προιόντος ισχύουν όλα τα ανωτέρω και χωρίς να είναι απαραίτητο να ισχύουν οι προυποθέσεις α και β (η άριστη αρχική συσκευασία και φυσικά ή μη χρησιμοποίηση του προιόντος). H αποστολή σχετικής φωτογραφίας πάντα βοηθά και επιταχύνει την διαδικασία αντικατάστασης ή επιστροφής των χρημάτων.

Παρακαλούμε σε κάθε περίπτωση επικοινωνήστε μαζί μας πριν κάνετε οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με την επιστροφή των προϊόντων στο τηλέφωνο 2310 276000 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@chairpro.gr. προκειμένου να σας διευκολύνουμε στην διαδικασία επιστροφής  

Δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής σε προϊόντα που αγοράζονται κατά παραγγελία ή σαφώς εξατομικευμένα είδη .