OΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

Ο διαδικτυακός τόπος www.chairpro.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας ChairPro Europe Ltd  (Η Εταιρία). Παρακάτω σας περιγράφουμε τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας τους οποίους παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά. Η είσοδος και η περιήγηση στην ιστοσελίδα μας καθώς και οι αγορές που γίνονται μέσω αυτής διέπονται από τους όρους αυτούς και συνεπάγεται ότι συμφωνείτε με αυτούς.

Χρησιμοποιώντας τον διαδικτυακό τόπο για την ενημέρωσή σας ή τις αγορές σας, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη.

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους χρήσης, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει τον διαδικτυακό της τόπο και το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Η οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους χρήσης δεν αφορά παραγγελίες που έχουν ήδη γίνει πριν την δημοσίευση των αλλαγών.

Τυχόν ακυρότητα κάποιων Όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλομένη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης κλπ. .Η χρήση του site διέπεται από την Βουλγάρικη νομοθεσία.

Σε περίπτωση κατά την οποία η διάθεση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας του www.chairpro.gr ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες όρους χρήσης. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας.

 

Σχετικά με την επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Ευρωπαικό Κανονισμό 2016/679

Υποβάλλοντας την παραγγελία σας, συμφωνείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία και θα αποθηκευτούν από τη Chairpro Europe Ltd. (εφεξής καλούμενη ChairPro στη διεύθυνση www.chairpro.gr ) με σκοπό την προετοιμασία και  εκτέλεση της παραγγελίας σας.

Δεσμευόμαστε ότι θα λαμβάνουμε κάθε ενδεδειγμένο μέτρο που έχει εκπονηθεί για την ασφαλή τήρηση των προσωπικών σας πληροφοριών. Όλα τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται 100%  με κρυπτογράφηση  (SSL) και δεν είναι προσβάσιμα από οποιονδήποτε άλλο εκτός από τους εξουσιοδοτημένους διαχειριστές της ChairPro.  

Θα κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε προμηθευτές που μας παρέχουν υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα, μεταφορικές,  υπηρεσίες υποστήριξης της Ιστοσελίδας, και λοιπές υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών και τη διεξαγωγή έρευνας και ανάλυσης. Απαγορεύουμε σε προμηθευτές που μας παρέχουν υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα στους εν λόγω προμηθευτές να κάνουν χρήση των ανωτέρω πληροφοριών ή να τις κοινοποιήσουν για οποιαδήποτε άλλον σκοπό εκτός από την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό μας.  

Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση άρνησης, θα διαγράψουμε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα από το σύστημά μας (όνομα, διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου) αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Ο ευκολότερος τρόπος ακύρωσης αυτού είναι να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@chairpro.gr ή να καλέσετε το 2310276000. 

Όσον αφορά τη νομιμότητα της επεξεργασίας και της αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων, με την αποδοχή αυτών των "Όρων και Προϋποθέσεων" δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον 16 ετών.  

Προκειμένου να διευκολύνουμε την μελλοντική σας αγορά στο www.chairpro.gr, αλλά και για τις απαιτήσεις των φορολογικών αρχών θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με καλή πίστη και ασφάλεια ή μέχρι να λάβουμε την βούληση σας να τα διορθώσουμε ή να τα διαγράψουμε.

Τηρούμε τις πληροφορίες σας για όσον χρόνο απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολτική (εκτός αν εκ του νόμου απαιτείται η τήρηση για μεγαλύτερη περίοδο). 

 Σας ενημερώνουμε ότι εκτός από την εκτέλεση της παραγγελίας σας, τα δεδομένα σας μπορεί να χρησιμοποιηθούν από την ChairPro για την μετέπειτα επικοινωνία μαζί σας, καθώς και για μελλοντικές εκστρατείες μάρκετινγκ και επικοινωνίας. 

Μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτό με το να από- επιλέξετε το  «Εγγραφείτε στο newsletter μας με προσφορές και εκπτώσεις.» όταν κάνετε μια παραγγελία. 

Φυσικά ανά πάσα στιγμή μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail ή τηλεφώνου και να ζητήσετε γραπτές πληροφορίες για τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει.

 

 

 1. Προϊόντα

  Η ChairPro Europe Ltd. κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι φωτογραφίες, οι πληροφορίες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά  των προϊόντων που παρατίθενται να είναι ακριβή. Παρ’ όλα αυτά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξουν διαφορές με το προϊόν που θα παραδοθεί,  είτε λόγω τυπογραφικών λαθών, είτε λόγω αναληθών στοιχείων που δόθηκαν από τον κατασκευαστή του προϊόντος, είτε λόγω ξαφνικών αλλαγών στο προϊόν από την πλευρά του κατασκευαστή, είτε για άλλους λόγους ανωτέρας βίας. Για τον λόγο αυτό όλα τα στοιχεία που αφορούν τα προϊόντα είναι ενδεικτικά. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή  αναληθή στοιχεία που αφορούν στα εμπορεύματα προμηθευτών της και περιέχονται στην ιστοσελίδα. Η σχετική ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τους επί μέρους προμηθευτές της.

  Επίσης οι διάφορες προσφορές προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ισχύουν πάντοτε μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. εμπορευμάτων.
 
 1. Περιορισμός ευθύνης

 

2.1.  Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους με εξαίρεση όσων εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 8.6 «Επιστροφές προϊόντος».

2.2.  Η Εταιρία επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

2.3.  Ο χρήστης ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσα από ανάλογες λεκτικές ενδείξεις. Παρ’ όλα αυτά το ηλεκτρονικό κατάστημα www.chairpro.gr δεν μπορεί να παρέχει καμία εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.

2.4.  Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.chairpro.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.

2.5.  Η ChairPro Europe Ltd  δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων καθώς και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

2.6.  Ο διαδικτυακός τόπος www.chairpro.gr  μεταξύ άλλων, παρέχει σύνδεση με ιστοσελίδες τρίτων, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου.

2.7.  Η ChairPro Europe Ltd  δεν δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις, που δημοσιεύονται σε αυτόν τον διακομιστή, είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε τέτοιο έγγραφο και σχετική γραφική απεικόνιση παρέχεται "ως έχει" χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους.

2.8.  Η ChairPro Europe Ltd. δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.

 1. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

  Αυτή η ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας ChairPro Europe Ltd . Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της εταιρίας ChairPro Europe Ltd .

  Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ChairPro Europe Ltd  καθώς και την εταιρία είναι αποκλειστικά σήματα της ChairPro Europe Ltd  που προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
 
 1. Ευθύνη Χρήστη

4.1.  Οι Χρήστες αποδέχονται ότι θα κάνουν σύννομη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.chairpro.gr  και αναλαμβάνουν να μην χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα για:

4.2.  αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο ατομικά την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων, είναι απειλητικό, προσβλητικό, βλαβερό συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, λιβελογραφικό αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις ή προκαλεί βλάβες σε ανηλίκους,

4.3.  αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),

4.4.  αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, ή πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,

4.5.  παραπλάνηση οποιουδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του www.chairpro.gr, να ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της Εταιρείας ή τρίτων,

4.6.  εγκατάσταση και προώθηση, με οποιοδήποτε τρόπο, οπουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από τον λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου,

4.7.  αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,

4.8.  ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,

4.9.  παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,

4.10.              συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες Σε κάθε περίπτωση χρήσης, παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους, οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την Εταιρείας για κάθε θετική και αποθετική της ζημία.

4.11.              Κάθε χρήση αντίθετη προς τα παραπάνω εκτός των αστικών κυρώσεων επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

 1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

5.1.  Οι πληροφορίες που δίνονται από τους χρήστες στο site www.chairpro.gr  προορίζονται  αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της σωστής επικοινωνίας του site με τον χρήστη και για την σωστή εξυπηρέτηση των παραγγελιών του. Οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο που ο χρήστης δηλώνει στις σελίδες του διαδικτυακού τόπου www.chairpro.gr  δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε τρίτο.

5.2.  Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.chairpro.gr   λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα  κοινοτική νομοθεσία και εγγυάται ότι η τήρηση των προσωπικών δεδομένων γίνεται με απόλυτη ασφάλεια. Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένος ο χρήστης και διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

5.3.  Οι εργαζόμενοι της εταιρίας έχουν εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και είναι συγκεκριμένα και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται. Σε ορισμένες περιπτώσεις δύναται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες με την εταιρία επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.

5.4.  Οι πληροφορίες που συλλέγονται από την ιστοσελίδα

Η ιστοσελίδα www.chairpro.gr  είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε οι χρήστες της να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Προσωπικά δεδομένα των χρηστών ζητούνται μόνο όταν θέλουν να παραγγείλουν προϊόντα, να εγγραφούν στην ιστοσελίδα, να εγγραφούν στο newsletter ή να στείλουν email στην εταιρία μας. Τέτοια προσωπικά δεδομένα που ζητούνται αποτελούν: το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός ταυτότητας (για την διασφάλιση ταυτοπροσωπίας με τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας), τηλέφωνα, διευθύνσεις κτλ. Στην περίπτωση που ο πελάτης είναι εταιρία ζητούνται επιπλέον η επωνυμία  της εταιρείας, το Α.Φ.Μ. και η διεύθυνση της έδρας της.

5.5.  Cookies

Η ιστοσελίδα www.chairpro.gr   έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας στις ιστοσελίδες να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα www.chairpro.gr .

5.6.   Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

Η ιστοσελίδα www.chairpro.gr  δίνει την δυνατότητα στους χρήστες της να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν δώσει. Οποιαδήποτε αλλαγή επιλέξει να κάνει ο χρήστης στα καταχωρημένα στοιχεία του γίνεται άμεσα και αντικαθιστά τα παλαιότερα στοιχεία που είχαν καταχωρηθεί.
Για οποιαδήποτε απορία, βοήθεια, ή αναφορά προβλημάτων σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων  επικοινωνήστε με την εταιρία μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@chairpro.gr, τηλεφωνικά στο 2310276000 ή με fax στο 2310276400.
 1. Ασφάλεια Συναλλαγών

6.1.  Η ChairPro Europe Ltd . δεσμεύεται για την εξασφάλιση της απόλυτης ασφάλειας και της ακεραιότητας των συναλλακτικών δεδομένων που συλλέγει από τους χρήστες της ιστοσελίδας www.chairpro.gr. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές των χρηστών είναι ασφαλείς και απόρρητες.

6.2.  Ο ιστότοπος  www.chairpro.gr χρησιμοποιεί τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες κρυπτογράφησης SSL για την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων των χρηστών.

 1. Δημόσια σχόλια χρηστών

  Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.chairpro.gr στα πλαίσια της διαφάνειας και της πολυφωνίας δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να αποστέλλουν στοιχεία προϊόντων μέσω email ή ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης καθώς και να καταγράφουν τις απόψεις τους για προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται. Η ChairPro Europe Ltd . δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για τις παραπάνω ενέργειες και για το περιεχόμενο των σχολίων. Η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη. Σε κάθε περίπτωση αν κάποιο σχόλιο που αναρτηθεί παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο ατομικά την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων, είναι απειλητικό, προσβλητικό, βλαβερό συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, λιβελογραφικό αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις ή προκαλεί βλάβες σε ανηλίκους η εταιρία έχει το δικαίωμα να προχωρήσει στην διαγραφή του.
 1. Αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα

8.1.  Πολιτική τιμών

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.chairpro.gr έχει στόχο να προσφέρει χιλιάδες προϊόντα στην καλύτερη δυνατή τιμή με άριστη ποιότητα υπηρεσιών. Παρόλα αυτά δεν μπορεί να αποκλεισθεί η περίπτωση να υπάρξουν λάθη σε τιμές και δευτερεύοντα χαρ/κά προϊόντων όπως και ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή τυπογραφικά λάθη κατά την ενημέρωση / αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος. Στις περιπτώσεις που η τιμή ενός προϊόντος είναι υπερβολικά χαμηλή ή υπερβολικά υψηλή η ChairPro Europe Ltd  διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την τιμή του προϊόντος αφού πρώτα ενημερώσει τον πελάτη που το έχει παραγγείλει και εφόσον ο πελάτης δεχτεί την αλλαγή.

Οι τιμές που προσφέρονται ως «τιμή internet» αφορούν μόνο αγορές μέσω του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος και ισχύουν για όσο διαρκεί το απόθεμα.

Η ChairPro Europe Ltd  διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών στο ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Βέβαια ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε κατά το χρόνο παραλαβής του εμπορεύματος, το τίμημα το οποίο αναγράφονταν στους οικείους τιμοκαταλόγους γι' αυτό το προϊόν κατά το χρόνο παραγγελίας.

8.2.  Διεκπεραίωση παραγγελιών

Γίνονται αποδεκτές παραγγελίες και πραγματοποιούνται αποστολές μόνο εντός του Ελλαδικού χώρου Οι παραγγελίες εκτελούνται μέσα σε εργάσιμο οκτάωρο (9:00πμ - 17:00μμ) εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.

Μετά την παραγγελία του χρήστη /πελάτη η Εταιρεία θα επικοινωνήσει με τον τελευταίο μέσω e-mail (στην υποδειχθείσα από τον πελάτη ηλεκτρονική διεύθυνση) ή / και αριθμό τηλεφώνου για να επιβεβαιωθεί η αγορά.

Σε προϊόντα που αγοράζονται κατά παραγγελία ή σαφώς εξατομικευμένα είδη προπληρώνεται το 50% της αξίας του είδους προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία.

Σε περίπτωση που στη παραγγελία σας προκύψει κάποια εκκρεμότητα τότε θα σας αποσταλεί αντίστοιχο e-mail ή εναλλακτικά θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα τηλέφωνα που μας έχετε δώσει κατά την εγγραφή ή την καταχώρηση της παραγγελίας στο site μας.

8.3.  Διαθεσιμότητα προϊόντων

Αν κάποια από τα εμπορεύματα που παρήγγειλε πελάτης δεν είναι διαθέσιμα, θα επικοινωνήσει η Εταιρεία μαζί του μέσω e-mail ή / και τηλεφώνου, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την τοποθέτηση της παραγγελίας, ώστε να τον ενημερώσει για τον πιθανό χρόνο παράδοσής τους. Στην περίπτωση αυτή, έχει τη δυνατότητα, εφόσον κρίνετε ότι το χρονικό αυτό διάστημα δεν τον ικανοποιεί, να ζητήσει την ανάκληση παραγγελίας του εν λόγω προϊόντος. Η τυχόν λοιπή παραγγελία του μπορεί να εκτελείται κανονικά.

8.4.  Παραλαβή παραγγελίας

Η παράδοση του προϊόντος γίνεται μόνο στον αγοραστή και απαιτείται η επίδειξη στον μεταφορέα της πρωτότυπης ταυτότητας ή διαβατηρίου του αιτηθέντος την παραγγελία και η καταγραφή των προσωπικών του στοιχείων.
Μετά την υπογραφή – αποδοχή του πελάτη-παραλήπτη του σχετικού Δελτίου Αποστολής, δεν θα είναι δυνατό να αναγνωρίζονται τυχόν αμφισβητήσεις που αφορούν την παράδοση.

8.5.  Παράδοση Προϊόντων

Η παράδοση αναγράφεται σε κάθε προϊόν και γίνεται μέσα στις 3 έως 30 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα της παραγγελίας. Εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των κατασκευαστών αλλά και την χώρα προέλευσης του προϊόντος .Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον προηγούμενα έχει ενημερωθεί ο πελάτης, ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί.

8.6.  Εγγύηση προϊόντων.

Όλα τα  προϊόντα συνοδεύονται από εγγύηση καλή λειτουργίας. Η χρονική της διάρκεια ποικίλει ανάλογα τον κατασκευαστή από 1 έως 10 χρόνια και σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται στα χαρακτηριστικά του κάθε προϊόντος.

8.7.  Επιστροφή Προϊόντων - Ελαττωματικά προιόντα

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αλλαγή τους με άλλο προϊόν ή προϊόντα μέχρι του ύψους του τιμήματος που έχετε καταβάλλει ή με πρόσθετο τίμημα αν επιθυμείτε, ή ακόμα και να σας επιστραφούν τα χρήματα σας, μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την παραλαβή του προϊόντος χωρίς να είστε υποχρεωμένοι να μας ανακοινώσετε τον λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων. Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να ενημερώσετε ρητά την εταιρία για τη σχετική απόφασή σας. Αυτό μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, με αποστολή φαξ ή ηλεκτρονικού μηνύματος. Δεν αρκεί να επιστρέψετε απλώς τα εμπορεύματα. Για να γίνει δεκτή η επιστροφή πρέπει: α) τα προϊόντα να μην έχουν χρησιμοποιηθεί, β) η συσκευασία τους να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, γ) να συνοδεύονται με το σχετικό νόμιμο παραστατικό.  Στη περίπτωση αυτή θα επιβαρυνθείτε μόνο με το κόστος επιστροφής και αποστολής των προϊόντων. Η εταιρεία μας δεν είναι υπεύθυνη για προϊόντα που χάνονται κατά τη διαδικασία επιστροφής τους. Η εταιρία μας θα σας επιστρέψει τα χρήματα σας μέσα σε 14 ημέρες από την παραλαβή της κοινοποίησης υπαναχώρησης, αλλά μπορεί να καθυστερήσει την επιστροφή εάν δεν έχει λάβει πίσω τα εμπορεύματα προκειμένου να διαπιστώσει ότι αυτά δεν χρησιμοποιηθήκαν και ότι βρίσκονται σε άριστη κατάσταση . Στην περίπτωση παραλαβής ελαττωματικού προιόντος ισχύουν όλα τα ανωτέρω και χωρίς να είναι απαραίτητο να ισχύουν οι προυποθέσεις α και β (η άριστη αρχική συσκευασία και φυσικά ή μη χρησιμοποίηση του προιόντος) Παρακαλούμε σε κάθε περίπτωση επικοινωνήστε μαζί μας πριν τις επιστροφές των προϊόντων στο τηλέφωνο 2310 276000 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@chairpro.gr. προκειμένου να σας διευκολύνουμε στην διαδικασία επιστροφής  

Δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής σε προϊόντα που αγοράζονται κατά παραγγελία ή σαφώς εξατομικευμένα είδη . 

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της ChairPro Europe Ltd . σας παραδόθηκαν προϊόντα άλλα ή ουσιωδώς διαφορετικά από αυτά που παραγγείλατε β) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν ή λείπει συμφωνημένη ιδιότητα του και υπό την προϋπόθεση ότι (i) δεν προβλέπεται διαφορετικά από την εγγύηση του παραγωγού, ή του εισαγωγέα και το προϊόν βρίσκεται εντός εγγύησης, οπότε και ισχύουν οι όροι εγγύησης ή (ii) αν δεν υπάρχει εγγύηση κατά το (i) δεν έχει επέλθει η νόμιμη παραγραφή των δικαιωμάτων του αγοραστή ή (iii) αν δεν υπάρχει εγγύηση κατά το (i) και το ελάττωμα ή η ιδιότητα που λείπει δεν είναι σημαντικά. Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση-επισκευή να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα προς αντικατάσταση-επισκευή προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ). Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με την ChairPro Europe Ltd .

8.8.  Ακύρωση της παραγγελίας

Ακύρωση μιας παραγγελίας μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία αποστολής της από την εταιρεία μας. Σε περιπτώσεις που το προϊόν αποτελεί ειδική παραγγελία δεν μπορεί να γίνει ακύρωση της παραγγελίας και επιστροφής των χρημάτων.

 1. Τιμολόγηση προϊόντων- ενδοκοινοτική συναλλαγή προϋποθέσεις

Η τιμολόγηση και αποστολή των προϊόντων γίνεται για τους πελάτες λιανικής με ΦΠΑ 24% από την έδρα της εταιρίας στην Σόφια της Βουλγαρίας, για το σκοπό αυτό η εταιρία έχει εκδώσει Ελληνικό ΑΦΜ 997083600 Α' ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Η τιμολόγηση των εταιριών που είναι εγγεγραμμένες στο σύστημα Vies γίνεται χωρίς ΦΠΑ για παραγγελίες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης (για κατόχους EU VAT/Vies registered (επαγγελματίες- εταιρίες).

 1. Επικοινωνία

  Για κάθε διευκρίνιση σχετική με το www.chairpro.gr  οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310 276000 ή με φαξ στο 2310 276400 ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@chairpro.gr.